PretraživanjeRe.Cen.T. zona

O projektu

ReSNet - Regionalna mreža dionika

Projekt ReSNet usmjeren je na poticanje multiinstitucionalnog pristupa u kreiranju i provedbi aktivnih politika i mjera na regionalnim tržištima rada u Istarskoj, Dubrovačko-Neretvanskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju učinkovitog obrazovnog sustava u skladu s potrebama tržišta rada, te su u skladu s općim ciljem definirani specifični ciljevi kao što je stvaranje formalne mreže ključnih dionika na regionalnom tržištu rada, analiza usklađenosti obrazovnih programa s ponudom i potražnjom na tržištu rada, te povećanje razine znanja i vještina nezaposlenih.

Ciljevi definirani ovim projektom realiziraju se aktivnostima koje su predviđene u samoj projektnoj ideji i koje su polučile konkretne rezultate projekta.

značajnije aktivnosti koje su partneri u projektu zajednički provodili i koje su doprinijele realizaciji ciljeva obuhvatile su prikupljanje podataka za kreiranje metodologije praćenja promjena na tržištu rada, studijski posjet-ljubljani u cilju stjecanja iskustva zemlje članice eU u korištenju europskog socijalnog fonda, izrada metodologije za istraživanje potražnje na tržištu rada, te promocija projekta (promotivni materijali, završna konferencija).

U sklopu projekta izvršen je odabir 45 nezaposlenih osoba sa završenom osnovnom školom koje su pohađale i uspješno završile edukaciju za zanimanje pomoćnih kuhara i konobara (15 iz Istarske, 15 iz Dubrovačko-Neretvanske i 15 iz Vukovarsko-Srijemske županije) te su stekle svoje prvo zanimanje i usvojile nova znanja i vještine te u konačnici povećali svoju zapošljivost.

Rezultati projekta polučili su ojačane upravljačke kapacitete partnera u projektu, umrežavanje relevantnih dionika u kreiranju politike tržišta rada, izradu metodologije za analizu potražnje na tržištu rada, poboljšana znanja i vještine najugroženije skupine nezaposlenih na tržištima rada u Istarskoj, Dubrovačko-Neretvanskoj i Vukovarsko-Srijemskoj županiji koji su i ciljna skupina projekta.

Projekt Regional Stakeholders Network, ReSNet odobren je za financiranje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć-IPA, komponente IV. Razvoj ljudskih resursa na natječaju lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza 3. Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija IDA, a partneri su HRAST- razvojna agencija Vukovarsko-Srijemske županije, Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Pula, Hrvatska obrtnička komora- Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje- područne službe Pula, Dubrovnik i Vukovar.

Ukupna vrijednost projekta je 131.867,95 eUR, od čega se iz sredstava europske Unije kroz program IPA sufinancira 75,82 % odnosno 99.983,69.

Informacije o projektu ReSNet dostpne su na www.re-cen-t.org/resnet