PretraživanjeRe.Cen.T. zona

ReSNet upitnik

Stranica 1 od 1

Upitnik o istraživanju potreba poslodavaca za odgovarajućim kadrovima dio je aktivnosti projekta ReSNet i financira se iz EU pretpristupnog fonda IPA. Rezultat ove aktivnosti predstavlja osnovu za kandidiranje na buduće EU fondove i programe kako za institucije tako i za poslovne subjekte.

UPITNIK O POTREBAMA POSLODAVACA NA TRŽIŠTU RADA

1.Strukovna grupa/ceh *
2.Osnovna djelatnosti tvrtke/obrta *
3.Broj zaposlenih *
do 10
do 50
do 250
4.Navedite za kojom stručnom spremom imate potrebu u vašoj djelatnosti (ocijenite potrebe prema prednosti stručne spreme): *
  Nema potrebe Slaba potreba Potrebno Jako potrebno
Bez škole
Osnovnim obrazovanjem
Srednjim
Užim strukovnim i tehničkim znanjem
Visokoobrazovanim
5.Molimo navedite točan naziv jednog ili više zanimanja za najviše ocjenjenu potrebnu spremu iz prethodnog pitanja (JAKO POTREBNO): *
6. Ukoliko surađujete s obrazovnim institucijama (škole, fakulteti, ustanove za obrazovanje odraslih kroz edukacije, tečajeve, usavršavanja i sl.) molimo navedite institucije s kojima surađujete: *
Srednje strukovne škole
Fakulteti
Ustanove za obrazovanje odraslih
Centri za edukacije (npr. učilišta)
7.Molimo rangirajte potrebna dodatna znanja i vještine koja su vam potrebna u vašoj djelatnosti: *
  Nevažno Manje važno Važno Jako važno
Osnovno znanje rada na računalu
Specijalističko znanje rada na računalu
Vještina ophođenja s klijentima
Timski rad i komunikacija
Vještine prezentiranja
Uža stručna i tehnička znanja
Stručna praksa
Strani jezik
8.Navedite koji strani jezik vam je potreban u vašoj djelatnosti (vezano uz prethodno pitanje) *