PretraživanjeRe.Cen.T. zona

18.12.2012. u 11:17

Održana konferencija „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – nova uloga za nove zadatke“

Dane 13. i 14. prosinca 2012. godine održana je u Zagrebu u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava konferencija na temu „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – nova uloga za nove zadatke“. Cilj konferencije bio je otvoriti pitanje daljnjeg rasta i razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje, temeljem dosadašnjih iskustava u svim županijama Republike Hrvatske.

Na konferenciji se raspravljalo o dosadašnjem radu pojedinih LPZ-a, kao i Strategijama ljudskih potencijala po županijama i izazovima s kojima se lokalna partnerstva trenutno suočavaju.

U okviru navedenog konteksta svoje su izlaganje na temu stanja u Istarskoj županiji održali i dr.sc. Boris Sabatti, direktor IDA-e te Irena Peruško, predsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Istarske županije, koji su naglasili da je potrebno uložiti više napora i truda u razradu modela funkcioniranja LPZ-a u budućnosti te u profesionalizaciju i operacionalizaciju LPZ-a u vidu ulaska Hrvatske u EU i otvaranja mogućnosti financiranja iz Europskog socijalnog fonda.