PretraživanjeRe.Cen.T. zona

14.01.2012. u 14:38

Izvještaj o studijskom posjetu Ljubljani, Slovenija 13. - 15. lipanj 2011.

Izvještaj o studijskom posjetu Ljubljani, Slovenija 13. - 15. lipanj 2011.

Studijski posjet u Ljubljanu dio je predviđenih aktivnosti u projektu ReSNet s ciljem upoznavanja iskustva zemlje članice EU u korištenju Europskog socijalnog fonda.

Predstavnici Ministarstva za rad, obitelj i socijalne politike i Zavoda za zapošljavanje Ljubljana prezentirali su svoja iskustva u korištenju EU fondova.

Naglasak je bio na Operativnim programu za razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007. - 2013. i na poticanju zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i mogućnosti korištenja EU sredstava u tom pogledu.

U sklopu posjeta također je održan tehnički sastanak partnera na kojem su prezentirane dosadašnje i buduće aktivnosti prema planu provedbe projekta kao što su izviješće o provedbi edukacije za konobare i kuhare, nezaposlenih osoba na području Vukovara, te plan aktivnosti vezano uz vidljivost projekta.

Posjet je bio kvalitetno organiziran i izveden, od koristi za sve sudionike kako u pogledu dobivenih informacija i saznanja, tako i u pogledu stvaranja novih partnerstava sa slovenskim kolegama.